nieuws

Hengstenkeuring 2015

Hengstenkeuring 2015

Officiële Fjorden Hengstenkeuring 2015

Zaterdag 14 MAART 2015 in het Bloso Centrum te Woumen (Diksmuide)

Snel naderen we de decembermaand, 't einde van dit jaar en dat gaat voor ons stamboek gepaard met het uitkijken en plannen van de volgende hengstenkeuring. De datum ligt vast op zaterdag 14 maart in de Bloso manege te Woumen en met de editie 2015 zal een NIEUW hengstenplan opgestart worden. Het stamboekbestuur heeft na lang en ernstig beraad een vereenvoudigd reglement opgemaakt waarbij het veterinair onderzoek, model en beweging en de gehoorzaamheidstesten centraal liggen en in rekening gebracht worden voor het gedrag en temperament van de hengst. Het programma en de inschrijvingsmodaliteiten volgen spoedig en zullen ook gepubliceerd worden in het eerstvolgend ledentijdschrift.

Voor het NIEUW HENGSTENPLAN : klik hier

Voor de NIEUWE GEHOORZAAMHEIDSTESTEN : klik hier

Meer nieuws