nieuws

Prettige Feestdagen

Prettige Feestdagen

Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek wenst jullie allen een heel fijne eindejaarsperiode en een Zalig Kerstfeest!

U zal binnenkort het december ledentijdschrift 2014 ontvangen met daarin de uitnodiging om uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2015. Het nieuwe jaar is voor ons stamboek een "Jubileumjaar"! Het bestuur werkt aan de voorstelling en organisatie van een groot Feestelijk Weekend en daar hebben we jullie allen bij nodig. Fokkers en gebruikers van het Fjordenpaard, organisators, vrijwilligers, ... en de steun van onze leden!!

Ook even uw aandacht voor het nieuw reglement dat vanaf het lidmaatschap 2015 van toepassing is:

 Elk lid kan, los van zijn adres van domiciliëring, kiezen van welk gewest hij wenst deel uit te maken.

Concreet betekent dit dat u, bij de betaling van uw lidgeld, het gewest kan vermelden waarbij u wenst aan te sluiten. Indien u geen gewest aanduidt, zal u lid blijven in de provincie waar u gedomicilieerd bent.

De tarieven blijven ongewijzigd : 45 € voor het eerste familielid, 25 € voor de volgende personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
U bent nieuw en wenst deel uit te maken van onze vereniging : stuur een bericht via deze link.

WELKOM EN DANK U WEL

MD

Meer nieuws