nieuws

Jubileumjaar

Jubileumjaar

Het eerste tijdschrift van dit Jubileumjaar is klaar en zal binnenkort in de brievenbus vallen van alle leden, in regel met het lidmaatschap. Hier volgt de COVER.

Ben je vergeten je lidgeld 2015 te regelen?
Het is nog niet te laat ... stort vandaag nog 45 eur op de stamboekrekening BE61 7330 5761 6717
Dank je wel voor je steun!

MD

Meer nieuws