nieuws

Administratieve opvolging veulens

Administratieve opvolging veulens

AANGIFTE VEULENS 2015          

Na lange verwachtingen worden de resultaten uit de keuzes van onze fokkers stilaan geboren en kan men spannend de ontwikkeling van de nieuwgeboren veulens volgen. Het Belgisch Fjordenpaarden Stamboek wenst jullie veel succes en is ervan overtuigd dat de stijgende goede kwaliteit van onze Fjorden er nog zal op vooruit gaan.

Ook hangt hier een administratief kantje aan en hieronder volgt de nieuwe procedure om uw veulen aan te geven:

-          U kiest een naam voor uw veulen met initiaal “R” en indien u nog geen stalnaam heeft, kan u dit aanvragen bij de stamboeksecretaresse, Francine Van Buggenhout.

-          U vult de geboorteverklaring volledig in en stuurt dit document per postzending naar de stamboeksecretaresse:
Francine Van Buggenhout,
Venusbergstraat 57, B-2230  HERSELT

-          Indien de moeder van uw veulen nog niet geregistreerd staat in het Belgisch Fjordenpaarden Stamboek, dan stuurt u samen met de geboorteverklaring, een kopij van het paspoort van de merrie.

-          De inschrijvingskosten zijn miniem en bedragen slechts 20 €/veulen. (onkosten centrale databank en dierenartsprestatie niet inbegrepen). De eventuele registratie van de merriegegevens kost eveneens 20 €.

-          Het spreekt vanzelf dat de fokker in regel is met het lidmaatschap bij het Belgisch Fjordenpaardenstamboek. Indien dit nog niet geregeld werd, stort u het bedrag van 45 €

-          Betalingen uit te voeren op de Stamboekrekening met mededeling van de naam van de fokker en de naam van het veulen:
IBAN : BE61 7330 5761 6717  -  BIC : KREDBEBB

-          Nadat alle bovenstaande voorwaarden vervuld werden, zal de stamboeksecretaresse een inschrijvingsdossier voor uw veulen openen en wordt het veulen aangegeven aan de centrale databank, zoals wettelijk verplicht door de Belgische Ministeries (enkel voor de veulens die op Belgisch grondgebied staan).

-          Voor de veulens op Belgisch grondgebied wordt het identificatiedossier opgestuurd door de Belgische Confederatie van het Paard. Voor de buitenlandse veulens ontvangt de fokker een schetskaart via het Belgisch Fjordenpaardenstamboek.

-          Het identificatiedossier, schetskaart, microchip, eventueel haarstaal voor DNA, … moet opgevolgd worden door een erkende dierenarts.

-          Bij de terugkeer van het aangevulde identificatiedossier en na eventuele DNA ouderschapscontrole, kan het Belgisch Fjordenpaardenstamboek het conform paspoort opmaken en naar de fokker sturen.

Aarzel niet ons te contacteren als u vragen heeft. Uw gewestsecretariaat en ook het nationaal bestuur staat volledig ter beschikking, alsook de stamboeksecretaresse op het adres francine.van.buggenhout@telenet.be

MD

Meer nieuws