paspoorten

Om te beantwoorden aan de Europese Richtlijnen, kunnen veulens en paarden geregistreerd worden bij het Belgisch Fjordenpaardenstamboek in verschillende categorieën : 

  • Klas A : is het Officieel Hoofdregister waarin de veulens bij geboorte ingeschreven kunnen worden als ze een rasecht product zijn van een dekhengst, goedgekeurd voor de openbare dekking bij een erkende fjordenpaarden fokvereniging. De moeder is een rasechte fjordenmerrie en het veulen is geïdentificeerd onder de moeder in het jaar van geboorte. Enkel deze klas fjorden worden toegelaten in de officiële fjordenfokkerij.

  • Klas B : is het tweede register dat wordt voorbehouden aan de registratie van veulens uit een rasechte vader en moeder maar waarbij de vader niet is goedgekeurd bij een erkende fjordenpaarden fokvereniging.

  • Klas C : wordt aangewend voor de registratie van paarden zonder rasechte ouders. Deze paarden kunnen enkel geregistreerd worden zonder afstamming en ze worden niet aanvaard in de officiële rasechte fjordenfokkerij.


Inschrijving van een fjordenveulen bij geboorte :

Een veulen kan enkel ingeschreven worden op basis van een originele geboorteverklaring (strook D van het dekbewijs). De fokker is lid bij onze fokkersvereniging. De geboorteverklaring wordt opgestuurd naar het Stud-Book kantoor. Het Stud-Book opent een inschrijvingsdossier en geeft de nodige inlichtingen door aan de centrale gegevensbank. De B.C.P. (Belgische Confederatie van het Paard) stuurt een forfaitaire factuur naar de houder van het veulen, relatief aan de onkosten voor het bijhouden van de centrale databank. Na betaling van deze factuur ontvangt de houder het identificatiedossier dat door een erkende dierenarts moet worden ingevuld. Dit dossier omvat een attest en een schetskaart en er kan een haarstaal voor DNA worden opgevraagd.
Na betaling van de inschrijvingskosten en het aangevulde identificatiedossier, kan het Stud-Book het conform paspoort opmaken dat wordt opgestuurd naar de fokker.

Tarief inschrijving veulen: € 20,00
Tarief voor D.N.A. onderzoek: € 50,00

Registratie van een geïmporteerde fjord :

De eigenaar van een nieuw geïmporteerde fjord zal lid zijn van onze fokkersvereniging indien hij zijn paard wil laten registreren. Hiervoor stuurt hij het origineel paspoort en een aanvraagformulier voor identificatie (van de B.C.P.) naar ons Stud-Book kantoor. Het formulier kan op onze website gedownload worden. Het buitenlands fjordenpaard wordt geregistreerd in de Belgische fjordendatabase met zijn oorspronkelijk levensnummer (UELN) en het origine paspoort wordt aan de eigenaar terugbezorgd. Het Stud-Book maakt de gegevens over aan de centrale databank (B.C.P.).

Tarief voor import fjord met geldig paspoort en microchip: € 20,00
Tarief voor import fjord waarbij paspoort en/of microchip niet in orde zijn: € 80,00

Registratie van een nieuwe eigenaar :

De nieuwe eigenaar van een fjordenpaard zal lid zijn van onze fokkersvereniging indien hij de mutatie wenst aan te vragen. Het origineel paspoort wordt naar het Stud-Book kantoor gestuurd samen met een bewijs van eigendom, ondertekend door koper en verkoper. Een formulier kan hiervoor gedownload worden op onze website. Het Stud-Book zal de nieuwe eigendom vermelden in de fjordenpaarden database en in het paspoort dat naar de nieuwe eigenaar wordt teruggestuurd.

Duplikaat van een conform paspoort :

Een duplikaat van een paardenpaspoort kan aangevraagd worden bij de fokkersvereniging die het originele document afleverde. Een schriftelijke aanvraag wordt naar het Stud-Book kantoor gestuurd samen met een korte verklaring aangaande de omstandigheden van verlies en een attest (bij voorkeur van een dierenarts) die de identiteit van het paard bevestigt.

Tarief duplikaat: € 50,00

GELIEVE ALLE FORMULIEREN EN PASPOORTEN TE VERSTUREN NAAR ONZE SECRETARESSE:

Francine Van Buggenhout
Venusbergstraat 57
2230 Herselt
francine.van.buggenhout@telenet.be